This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2015 Slovak edition

Jak dál po ASCO 2015?

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB Praha

Z množství příspěvků vybraných pro plenární sekci, přednášek v jednotlivých sekcích včetně posterů je obtížné vybrat klinické výsledky s očekávaným dopadem na klinickou praxi léčby solidních nádorů dospělého věku. Mezi vybrané výsledky je v praxi možné zařadit některé nové léčebné postupy, které by se měly neprodleně stát součástí aktualizovaných léčebných algoritmů. Další novinky vyžadují znovuověření...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.
Partneři projektu