This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Novinky z konferencie ASCO© 2023 v diagnóze karcinómu prsníka

Bela Mriňáková, Miriam Hančinová

I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Interná klinika VŠZaSP sv. Alžbety a OÚSA

Úvod Konferencia Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) v Chicagu predstavuje celosvetovo najnavštevovanejšie podujatie venujúce sa všetkým aspektom výskumu a liečby onkologických ochorení. Záujem o podujatie naďalej rastie aj v pocovidovej ére. V júni 2023 sa na konferencii osobne alebo online zúčastnilo viac ako 40 000 účastníkov a prezentovaných bolo viac ako 5 000 prác. Karcinóm...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu