This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Liečba metastatického HR+/HER2-negatívneho karcinómu prsníka a miesto inhibítorov CDK4/6 vo svete a na Slovensku

Radovan Barila

konzultant pre klinickú onkológiu
Nemocnica Košice Šaca, člen skupiny Agel

Súhrn Kombinácia endokrinnej liečby s inhibítorom CDK4/6 predstavuje dnes štandard liečby 1. línie pacientok s hormonálne pozitívnym HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka. Randomizované štúdie preukázali podobný signifikantný benefit, pokiaľ ide o prežívanie bez progresie pri všetkých trochu dostupných preparátoch, čo viedlo k ich schváleniu regulačnými úradmi. Avšak pokiaľ ide o celkové prežívanie, dáta naznačujú možné rozdiely...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu