This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Liečba karcinómu prsníka inhibítormi PARP

Bibiána Vertáková Krakovská

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Súhrn Približne 5 % neselektovaných pacientok s rakovinou prsníka je nositeľmi zárodočnej mutácie BRCA. Bunky, ktorým chýba funkčný BRCA1 alebo BRCA2, sú in vitro citlivé na opravu poškodených vlákien DNA inhibíciou Poly-ADP ribóza polymerázy (PARP), ktorá sa aktívne zúčastňuje na ich oprave a zohráva pri nej významnú úlohu. Inhibítory PARP (PARPi) blokujú funkciu Poly-AD ribóza polymerázy,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu