This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu s mozkovými metastázami

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Až polovina všech pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s overexpresí, nebo amplifikací genu pro lidský epidermální růstový faktor (HER2+) nakonec vyvine mozkové metastázy (BM), které znamenají zkrácení celkového přežití (OS) a sníženou kvalitu života (QoL). Ačkoli medián OS byl dříve kratší než jeden rok, nová systémová léčba významně prodloužila očekávanou délku života těchto nemocných....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu