This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Bibiána Vertáková Krakovská

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Milí kolegovia,   s úprimnou radosťou vám predstavujem prvé číslo časopisu venované rozsiahlej a nesmierne zaujímavej problematike karcinómu prsníka. Prehľadné spracovanie najnovších informácií o novinkách v liečbe pokročilého ochorenia pripravili kolegovia – uznávaní onkológovia s ohľadom na aktuálne dostupné informácie. Úvodné slovo patrí pánovi doc. MUDr. Igorovi Andrašinovi, CSc., ktorý nám v rozhovore pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Východoslovenského onkologického...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu