This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2022

Originální název:
Žijeme s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 12/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Poslední číslo letošního roku seznamuje s důvody vzniku únavy u RS a také s aktuálními možnostmi léčby, která napomáhá únavu ovlivnit. Zdůrazňuje však, že prioritou zůstává léčba nefarmakologická, zejména fyzická aktivita, rehabilitace a psychoterapie. Ze zpráv z Unie ROSKA jistě zaujme příběh z cesty do Norska a ohlédnutí za 5. ročníkem sportovních her Roskiáda. Svůj pacientský příběh vypráví basketbalista Jakub Tůma, který i přes své onemocnění vrcholově sportuje. Psycholožka Laura Janáčková radí ani v nemoci nezapomínat sama na sebe, aniž byste se přitom museli cítit provinile vůči svému okolí. Na závěr se můžete seznámit blíže s činností Rosky v Olomouci.Obsah

Editorial
Jan Mareš
 
Únava při roztroušené skleróze
Dalibor Zimek
 
Jsem na prvním místě
Laura Janáčková
 
Jakub Tůma
Jakub Tůma
 
Aktuality
Redakce časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou
 
V Nymburce se konal už 5. ročník sportovních her Roskiáda
Michaela Hospodková1, Zuzana Šrámková2, Jana Szittyay3
 
S kamínkem na Roskiádu
Olga Rubinová1, Jiřina Landová2
 
Unie ROSKA Olomouc
Jana Nakládalová
 
Osmisměrka 2/2022
Redakce časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou
 

Tiráž

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | IČO: 27656624
E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Čestná předsedkyně redakční rady: Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA – Česká MS společnost, z. s.

Místopředseda redakční rady: MUDr. Jiří Piťha, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Teplice

Členové redakční rady: MUDr. Radek Ampapa, MS centrum Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava;
doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Jana Nakládalová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Olomouc, z.p.s.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D., MS centrum Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové; Jitka Večeřová, předsedkyně Unie ROSKA – reg. org. Roska Jihlava, z.p.s.; MUDr. Petra Vykydalová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc; MUDr. Jana Vysloužilová, MS centrum Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

 

Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Inzerce: info@wemakemedia.cz , Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinak

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24035

Mezinárodní číslo sériových publikací ISSN (tisk): 2695-0790    ISSN (online): 2695-0804

Vychází 2× ročně

3. ročník

Listopad 2022Partneři projektu