This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2022

Jsem na prvním místě

Laura Janáčková

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2022

Zdraví patří mezi nejvyšší hodnoty člověka. Obecně se k těmto hodnotám přistupuje odpovědně. Nemůžeme pracovat, aniž bychom prodělali školení o bezpečnosti práce, nemůžeme jezdit vozem bez znalosti pravidel silničního provozu. Dokonce ani letadlo nevzlétne, dokud nebudeme poučeni, co dělat v případě nebezpečí. Postupy, návody, instrukce. Jsou všude. Jsou tu, aby nás chránily. Opravdu je však slyšíme? Pokud ano, proč nepřiřazujeme našemu životu a zdraví stejnou hodnotu, jaká je uvedená v nich? V letadle hlas z reproduktoru společně s němohrou letušky instruuje, abychom v případě nehody nejprve nasadili kyslíkovou masku sami sobě a teprve pak svému dítěti.

Všímáte si toho? Na prvním místě jste vy a teprve pak nejbližší.

V ordinaci se denně setkávám s mnohými z vás, kteří se z lásky a dobroty starají více o druhé, teprve pak myslí na sebe. A ještě smutnější setkání je s těmi, kteří nechtějí obtěžovat, když mají pochybnosti, když je něco bolí, když… Stres, jenž vzniká tím, když chceme víc, než můžeme, vede ke zhoršení příznaků a k riziku nové ataky.

Co můžete udělat?
- Nebojte se požádat o jakoukoliv pomoc. Řekněte konkrétně, co byste chtěli, nenaznačujte.
- Pečujte o své „baterie“. Nevybíjejte je zbytečně a myslete na dobíjení.
- Vnímejte sami sebe a nepodceňujte první signály, že se něco děje. Naučte se naslouchat svému tělu.
- Organizujte svůj čas a zmírněte tempo, dostatečně odpočívejte, relaxujte a spěte.
- Plánujte, ale nejen povinnosti, též zábavu, uvolnění, romantiku…
- Nesrovnávejte se a žijte podle svého.
- Nebojte se delegovat práci a povinnosti, které vás stresují či vysilují.
- Stanovte si priority a vždy mějte na paměti, že vaše zdraví je na prvním místě. Nezapomínejte, že již nemáme neomezené rezervy.
- Neváhejte požádat v případě potřeby o rodinnou či párovou terapii. Okolí často neví, jak může být účinně nápomocno. Někdy stačí si o tom promluvit, vysvětlit.

 

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu