This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle doc. MUDr. Michal Mego, Ph.D., zveřejnil článek s názvem Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D., a doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D., se věnovali sekvenční a konkomitační systémové léčbě dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty a MUDr. Michaela Matoušková publikovala kazuistiku o kabazitaxelu v algoritmu léčby mCRPC.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 3. ročník / ISSN 1805-8728 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Komerce

Partneři projektu