This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormonosenzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě aplikace tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci LHRH antagonisty/agonisty, nebo provedení orchiektomie. Cílem je dosáhnout kastrační hladiny testosteronu. Kromě hormonální manipulace se u pacientů s generalizovaným rizikovým onemocněním může dle nověji publikovaných studií uplatnit časné zařazení chemoterapie. Dle studie CHAARTED(1)...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu