This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormonosenzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě aplikace tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci LHRH antagonisty/agonisty, nebo provedení orchiektomie. Cílem je dosáhnout kastrační hladiny testosteronu. Kromě hormonální manipulace se u pacientů s generalizovaným rizikovým onemocněním může dle nověji publikovaných studií uplatnit časné zařazení chemoterapie. Dle studie CHAARTED(1)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu