This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormonosenzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě aplikace tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci LHRH antagonisty/agonisty, nebo provedení orchiektomie. Cílem je dosáhnout kastrační hladiny testosteronu. Kromě hormonální manipulace se u pacientů s generalizovaným rizikovým onemocněním může dle nověji publikovaných studií uplatnit časné zařazení chemoterapie. Dle studie CHAARTED(1)...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu