This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormonosenzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě aplikace tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci LHRH antagonisty/agonisty, nebo provedení orchiektomie. Cílem je dosáhnout kastrační hladiny testosteronu. Kromě hormonální manipulace se u pacientů s generalizovaným rizikovým onemocněním může dle nověji publikovaných studií uplatnit časné zařazení chemoterapie. Dle studie CHAARTED(1)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu