This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, Onkologická klinika FTN a 1. LF UK

Zhoubné nádory prostaty s incidencí 132/100 000 vystoupaly na první příčku nádorových onemocnění u mužů a předstihly i nádory kolorekta a plic. Léčba metastatického karcinomu prostaty v posledních několika letech doznala velkých změn. Tradičně využívá hormonální závislosti onemocnění a hormonální suprese má nezastupitelné místo. Nově se uplatňuje i přidání chemoterapie. Zatímco začátkem tisíciletí se standardem léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty stalo podání docetaxelu, v současnosti...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu