This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, Onkologická klinika FTN a 1. LF UK

Zhoubné nádory prostaty s incidencí 132/100 000 vystoupaly na první příčku nádorových onemocnění u mužů a předstihly i nádory kolorekta a plic. Léčba metastatického karcinomu prostaty v posledních několika letech doznala velkých změn. Tradičně využívá hormonální závislosti onemocnění a hormonální suprese má nezastupitelné místo. Nově se uplatňuje i přidání chemoterapie. Zatímco začátkem tisíciletí se standardem léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty stalo podání docetaxelu, v současnosti...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu