This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, Onkologická klinika FTN a 1. LF UK

Zhoubné nádory prostaty s incidencí 132/100 000 vystoupaly na první příčku nádorových onemocnění u mužů a předstihly i nádory kolorekta a plic. Léčba metastatického karcinomu prostaty v posledních několika letech doznala velkých změn. Tradičně využívá hormonální závislosti onemocnění a hormonální suprese má nezastupitelné místo. Nově se uplatňuje i přidání chemoterapie. Zatímco začátkem tisíciletí se standardem léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty stalo podání docetaxelu, v současnosti...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu