This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, Onkologická klinika FTN a 1. LF UK

Zhoubné nádory prostaty s incidencí 132/100 000 vystoupaly na první příčku nádorových onemocnění u mužů a předstihly i nádory kolorekta a plic. Léčba metastatického karcinomu prostaty v posledních několika letech doznala velkých změn. Tradičně využívá hormonální závislosti onemocnění a hormonální suprese má nezastupitelné místo. Nově se uplatňuje i přidání chemoterapie. Zatímco začátkem tisíciletí se standardem léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty stalo podání docetaxelu, v současnosti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu