This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Michal Mego

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Súhrn Možnosti liečby kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty sa v poslednom období výrazne rozšírili vďaka pokrokom v poznaní biológie a patogenézy ochorenia. Napriek tomu zostáva ochorenie stále inkurabilné. Predkladaný článok poskytuje prehľad možností protinádorovej liečby u metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Kastračne rezistentný karcinóm prostaty je zadefinovaný ako karcinóm progredujúci na androgénnej deprivačnej liečbe pri kastračnej hladine testosterónu, ktorou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu