This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Michal Mego

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Súhrn Možnosti liečby kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty sa v poslednom období výrazne rozšírili vďaka pokrokom v poznaní biológie a patogenézy ochorenia. Napriek tomu zostáva ochorenie stále inkurabilné. Predkladaný článok poskytuje prehľad možností protinádorovej liečby u metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Kastračne rezistentný karcinóm prostaty je zadefinovaný ako karcinóm progredujúci na androgénnej deprivačnej liečbe pri kastračnej hladine testosterónu, ktorou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu