This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Michal Mego

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Súhrn Možnosti liečby kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty sa v poslednom období výrazne rozšírili vďaka pokrokom v poznaní biológie a patogenézy ochorenia. Napriek tomu zostáva ochorenie stále inkurabilné. Predkladaný článok poskytuje prehľad možností protinádorovej liečby u metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Kastračne rezistentný karcinóm prostaty je zadefinovaný ako karcinóm progredujúci na androgénnej deprivačnej liečbe pri kastračnej hladine testosterónu, ktorou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu