This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2016 Czech edition

Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Michal Mego

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Súhrn Možnosti liečby kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty sa v poslednom období výrazne rozšírili vďaka pokrokom v poznaní biológie a patogenézy ochorenia. Napriek tomu zostáva ochorenie stále inkurabilné. Predkladaný článok poskytuje prehľad možností protinádorovej liečby u metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Kastračne rezistentný karcinóm prostaty je zadefinovaný ako karcinóm progredujúci na androgénnej deprivačnej liečbe pri kastračnej hladine testosterónu, ktorou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu