This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Tiráž | Prostate Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. | Členové redakční rady: MUDr. Otakar Čapoun, MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 1805-8728 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Partneři projektu