This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence KP v roce 2010 hodnoty 131/100 000 mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. Zajímavý je fakt, že od počátku nového tisíciletí došlo k zastavení nárůstu mortality, která se nyní pohybuje...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.




Partneři projektu