This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence KP v roce 2010 hodnoty 131/100 000 mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. Zajímavý je fakt, že od počátku nového tisíciletí došlo k zastavení nárůstu mortality, která se nyní pohybuje...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu