This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence KP v roce 2010 hodnoty 131/100 000 mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. Zajímavý je fakt, že od počátku nového tisíciletí došlo k zastavení nárůstu mortality, která se nyní pohybuje...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu