This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Pokročilý karcinom prostaty: nové možnosti, nové otazníky

Luboš Petruželka, Zuzana Ušiaková, Patrik Georgiev, Michal Vočka

Onkologická klinika VFN, 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastějším zhoubným nádorem postihujícím mužskou část evropské populace a druhou nejčastější příčinou úmrtí.(1) V roce 2012 byl zaznamenán významný pokrok v hormonální léčbě pokročilého karcinomu prostaty: 1) nové léky s cíleným účinkem na signální androgenní receptorové osy u nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty KRKP (karcinom prostaty rezistentní k androgenní deprivaci) po předchozí léčbě docetaxelem; 2) doklad o klinické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu