This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Pokročilý karcinom prostaty: nové možnosti, nové otazníky

Luboš Petruželka, Zuzana Ušiaková, Patrik Georgiev, Michal Vočka

Onkologická klinika VFN, 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastějším zhoubným nádorem postihujícím mužskou část evropské populace a druhou nejčastější příčinou úmrtí.(1) V roce 2012 byl zaznamenán významný pokrok v hormonální léčbě pokročilého karcinomu prostaty: 1) nové léky s cíleným účinkem na signální androgenní receptorové osy u nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty KRKP (karcinom prostaty rezistentní k androgenní deprivaci) po předchozí léčbě docetaxelem; 2) doklad o klinické...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu