This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Pokročilý karcinom prostaty: nové možnosti, nové otazníky

Luboš Petruželka, Zuzana Ušiaková, Patrik Georgiev, Michal Vočka

Onkologická klinika VFN, 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastějším zhoubným nádorem postihujícím mužskou část evropské populace a druhou nejčastější příčinou úmrtí.(1) V roce 2012 byl zaznamenán významný pokrok v hormonální léčbě pokročilého karcinomu prostaty: 1) nové léky s cíleným účinkem na signální androgenní receptorové osy u nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty KRKP (karcinom prostaty rezistentní k androgenní deprivaci) po předchozí léčbě docetaxelem; 2) doklad o klinické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu