This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Pokročilý karcinom prostaty: nové možnosti, nové otazníky

Luboš Petruželka, Zuzana Ušiaková, Patrik Georgiev, Michal Vočka

Onkologická klinika VFN, 1. LF UK a ÚVN, ÚRO NNB

Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastějším zhoubným nádorem postihujícím mužskou část evropské populace a druhou nejčastější příčinou úmrtí.(1) V roce 2012 byl zaznamenán významný pokrok v hormonální léčbě pokročilého karcinomu prostaty: 1) nové léky s cíleným účinkem na signální androgenní receptorové osy u nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty KRKP (karcinom prostaty rezistentní k androgenní deprivaci) po předchozí léčbě docetaxelem; 2) doklad o klinické...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu