This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Rozšiřující se možnosti léčby karcinomu prostaty jsou novou nadějí pro pacienty s pokročilým onemocněním

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u mužů v západních zemích. Jeho incidence prudce stoupá a posouvá se do mladší věkové kategorie nemocných a to je už nyní významný medicínský, společenský a ekonomický problém. V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 6154 nových nádorů prostaty s incidencí 119,5. Ve světě, ale i České republice se nádor prostaty...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu