This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Rozšiřující se možnosti léčby karcinomu prostaty jsou novou nadějí pro pacienty s pokročilým onemocněním

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u mužů v západních zemích. Jeho incidence prudce stoupá a posouvá se do mladší věkové kategorie nemocných a to je už nyní významný medicínský, společenský a ekonomický problém. V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 6154 nových nádorů prostaty s incidencí 119,5. Ve světě, ale i České republice se nádor prostaty...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu