This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Rozšiřující se možnosti léčby karcinomu prostaty jsou novou nadějí pro pacienty s pokročilým onemocněním

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u mužů v západních zemích. Jeho incidence prudce stoupá a posouvá se do mladší věkové kategorie nemocných a to je už nyní významný medicínský, společenský a ekonomický problém. V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 6154 nových nádorů prostaty s incidencí 119,5. Ve světě, ale i České republice se nádor prostaty...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu