This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2013 Czech edition

Rozšiřující se možnosti léčby karcinomu prostaty jsou novou nadějí pro pacienty s pokročilým onemocněním

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění u mužů v západních zemích. Jeho incidence prudce stoupá a posouvá se do mladší věkové kategorie nemocných a to je už nyní významný medicínský, společenský a ekonomický problém. V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 6154 nových nádorů prostaty s incidencí 119,5. Ve světě, ale i České republice se nádor prostaty...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu