This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Aktuální číslo je celé věnováno nové možnosti androgenní deprivace u karcinomu prostaty – novému perorálnímu antagonistovi LHRH relugoliuxu, který přináší novou kvalitu do léčby karcinomu prostaty a jeví se jako výhodný pro použití u nemocných, u nichž předpokládáme dočasnou léčbu, jako například u nemocných léčených radioterapií. Značně usnadní léčebný proces u omezeně mobilních pacientů s metastázami v kostech či výrazně komorbidních pacientů v pokročilém věku. Jeho předností je kromě jednoduché aplikace také možnost předepisování na recept v ambulantní praxi.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | IČ: 27656524
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2× ročně ¦ 10. ročník | ISSN (tisk): 1805-8728, ISSN (on-line): 2694-734X ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Komerce

Partneři projektu