This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Doporučení v hormonální léčbě karcinomu prostaty – standard a novinky

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Hormonální léčba karcinomu prostaty (KP) (androgen deprivační terapie – ADT) spočívá převážně ve snížení hladiny testosteronu. Podávání agonistů nebo antagonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nahradilo historicky užívanou bilaterální orchiektomii. Kastrační hladina testosteronu je definována hodnotou < 1,7 nmol/l. Část pacientů této hodnoty na začátku nebo během ADT nedosáhne. Kontroly testosteronu jsou během ADT...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu