This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Doporučení v hormonální léčbě karcinomu prostaty – standard a novinky

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Hormonální léčba karcinomu prostaty (KP) (androgen deprivační terapie – ADT) spočívá převážně ve snížení hladiny testosteronu. Podávání agonistů nebo antagonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nahradilo historicky užívanou bilaterální orchiektomii. Kastrační hladina testosteronu je definována hodnotou < 1,7 nmol/l. Část pacientů této hodnoty na začátku nebo během ADT nedosáhne. Kontroly testosteronu jsou během ADT...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu