This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Doporučení v hormonální léčbě karcinomu prostaty – standard a novinky

Otakar Čapoun

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Hormonální léčba karcinomu prostaty (KP) (androgen deprivační terapie – ADT) spočívá převážně ve snížení hladiny testosteronu. Podávání agonistů nebo antagonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) nahradilo historicky užívanou bilaterální orchiektomii. Kastrační hladina testosteronu je definována hodnotou < 1,7 nmol/l. Část pacientů této hodnoty na začátku nebo během ADT nedosáhne. Kontroly testosteronu jsou během ADT...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu