This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Relugolix nový perorální LHRH antagonista

Martin Šmakal

Onkologický stacionář Multiscan, nemocnice Hořovice

Souhrn Protinádorová léčba karcinomu prostaty v posledních desetiletích zaznamenala obrovský rozmach. Od chirurgické kastrace a antiandrogenů (flutamid, bikalutamid, nilutamid) se hormonální léčba přesunula přes LHRH analoga (buserelin, triptorelin, leuprolerin, goserelin) k LHRH antagonistům (degarelix), k ARTA lékům – androgen receptor targeted agents (abirateron, enzalutamid, daralutamid, apalutamid), k chemoterapii (docetaxel, kabazitaxel) až k aplikaci radia 223....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu