This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Relugolix nový perorální LHRH antagonista

Martin Šmakal

Onkologický stacionář Multiscan, nemocnice Hořovice

Souhrn Protinádorová léčba karcinomu prostaty v posledních desetiletích zaznamenala obrovský rozmach. Od chirurgické kastrace a antiandrogenů (flutamid, bikalutamid, nilutamid) se hormonální léčba přesunula přes LHRH analoga (buserelin, triptorelin, leuprolerin, goserelin) k LHRH antagonistům (degarelix), k ARTA lékům – androgen receptor targeted agents (abirateron, enzalutamid, daralutamid, apalutamid), k chemoterapii (docetaxel, kabazitaxel) až k aplikaci radia 223....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu