This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Relugolix nový perorální LHRH antagonista

Martin Šmakal

Onkologický stacionář Multiscan, nemocnice Hořovice

Souhrn Protinádorová léčba karcinomu prostaty v posledních desetiletích zaznamenala obrovský rozmach. Od chirurgické kastrace a antiandrogenů (flutamid, bikalutamid, nilutamid) se hormonální léčba přesunula přes LHRH analoga (buserelin, triptorelin, leuprolerin, goserelin) k LHRH antagonistům (degarelix), k ARTA lékům – androgen receptor targeted agents (abirateron, enzalutamid, daralutamid, apalutamid), k chemoterapii (docetaxel, kabazitaxel) až k aplikaci radia 223....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu