This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Nová možnost androgenní deprivace u karcinomu prostaty

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Testosteron je hlavním růstovým faktorem karcinomu prostaty a androgenní deprivace (ADT) je zásadním komponentem léčby v mnoha klinických situacích. Uplatňuje se zejména u pacientů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty se středním a vyšším rizikem léčených radioterapií a u nemocných s metastatickým onemocněním. V poslední době se u nemocných s metastatickým onemocněním prosazuje včasná léčba antagonisty androgenového receptoru (ARTA), případně chemoterapií. Na druhou stranu tzv. maximální androgenní...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu