This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Nová možnost androgenní deprivace u karcinomu prostaty

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Testosteron je hlavním růstovým faktorem karcinomu prostaty a androgenní deprivace (ADT) je zásadním komponentem léčby v mnoha klinických situacích. Uplatňuje se zejména u pacientů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty se středním a vyšším rizikem léčených radioterapií a u nemocných s metastatickým onemocněním. V poslední době se u nemocných s metastatickým onemocněním prosazuje včasná léčba antagonisty androgenového receptoru (ARTA), případně chemoterapií. Na druhou stranu tzv. maximální androgenní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu