This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Nová možnost androgenní deprivace u karcinomu prostaty

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Testosteron je hlavním růstovým faktorem karcinomu prostaty a androgenní deprivace (ADT) je zásadním komponentem léčby v mnoha klinických situacích. Uplatňuje se zejména u pacientů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty se středním a vyšším rizikem léčených radioterapií a u nemocných s metastatickým onemocněním. V poslední době se u nemocných s metastatickým onemocněním prosazuje včasná léčba antagonisty androgenového receptoru (ARTA), případně chemoterapií. Na druhou stranu tzv. maximální androgenní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu