This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2023 Czech edition

Nová možnost androgenní deprivace u karcinomu prostaty

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Testosteron je hlavním růstovým faktorem karcinomu prostaty a androgenní deprivace (ADT) je zásadním komponentem léčby v mnoha klinických situacích. Uplatňuje se zejména u pacientů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty se středním a vyšším rizikem léčených radioterapií a u nemocných s metastatickým onemocněním. V poslední době se u nemocných s metastatickým onemocněním prosazuje včasná léčba antagonisty androgenového receptoru (ARTA), případně chemoterapií. Na druhou stranu tzv. maximální androgenní...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu