This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Originální název:
Pancreatic Cancer News Czech edition

Datum vydání: 07/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Představujeme vám nový časopis, věnovaný onemocnění, jehož incidence stále narůstá – rakovině slinivky břišní. Nutností zkvalitnění diagnosticko-terapeutického procesu se zabývá úvodní článek tohoto čísla. Další příspěvek hovoří o zkušenostech Pankreatické multioborové skupiny Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské nemocnice v Praze. Následující článek se vrací ke kolokviu PragueONCO 2014 a seznamuje s názory předních odborníků vyřčených v diskuzi. Závěrečný příspěvek prof. Petruželky zdůrazňuje nezbytnost personalizace onkologické léčby.
Tiráž

Tiráž | Pancreatic Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. | Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
Anna Burešová, a.buresova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2336-4025 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21682Partneři projektu