This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

dovoluji si vás seznámit s novým periodikem z rodiny úzce odborně zaměřených časopisů, které vydává společnost We Make Media, s. r. o. Pancreatic Cancer News vám bude přinášet články věnované onemocnění, jehož incidence neustále narůstá, v Evropě je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na malignitu. V roce 2030 se karcinom slinivky břišní může stát druhou nejčastější...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu