This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

dovoluji si vás seznámit s novým periodikem z rodiny úzce odborně zaměřených časopisů, které vydává společnost We Make Media, s. r. o. Pancreatic Cancer News vám bude přinášet články věnované onemocnění, jehož incidence neustále narůstá, v Evropě je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na malignitu. V roce 2030 se karcinom slinivky břišní může stát druhou nejčastější...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu