This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

dovoluji si vás seznámit s novým periodikem z rodiny úzce odborně zaměřených časopisů, které vydává společnost We Make Media, s. r. o. Pancreatic Cancer News vám bude přinášet články věnované onemocnění, jehož incidence neustále narůstá, v Evropě je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na malignitu. V roce 2030 se karcinom slinivky břišní může stát druhou nejčastější...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu