This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?

Miroslav Ryska

1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

Adenokarcinom pankreatu (CP) tvoří 90 % malignit tohoto orgánu. Zbytek připadá na vzácné primární tumory, malignizované cystické tumory pankreatu, neuroendokrinní tumory a sekundární metastatická postižení. V širším klinickém pohledu lze mezi malignity hlavy pankreatu počítat i karcinom distálního žlučovodu a maligní ampulom ‒ vyžadují shodnou chirurgickou terapii a přístup. Ampulom má oproti CP a karcinomu žlučových cest výrazně lepší prognózu. Nepříznivým faktem zůstává,...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu