This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?

Miroslav Ryska

1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

Adenokarcinom pankreatu (CP) tvoří 90 % malignit tohoto orgánu. Zbytek připadá na vzácné primární tumory, malignizované cystické tumory pankreatu, neuroendokrinní tumory a sekundární metastatická postižení. V širším klinickém pohledu lze mezi malignity hlavy pankreatu počítat i karcinom distálního žlučovodu a maligní ampulom ‒ vyžadují shodnou chirurgickou terapii a přístup. Ampulom má oproti CP a karcinomu žlučových cest výrazně lepší prognózu. Nepříznivým faktem zůstává,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu