This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?

Miroslav Ryska

1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

Adenokarcinom pankreatu (CP) tvoří 90 % malignit tohoto orgánu. Zbytek připadá na vzácné primární tumory, malignizované cystické tumory pankreatu, neuroendokrinní tumory a sekundární metastatická postižení. V širším klinickém pohledu lze mezi malignity hlavy pankreatu počítat i karcinom distálního žlučovodu a maligní ampulom ‒ vyžadují shodnou chirurgickou terapii a přístup. Ampulom má oproti CP a karcinomu žlučových cest výrazně lepší prognózu. Nepříznivým faktem zůstává,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu