This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

Marta Šimůnková

Externí redaktorka/konzultantka Medical Tribune CZ

V rámci kongresu PragueONCO, který se konal koncem letošního ledna v pražském hotelu Clarion, iniciovala společnost Celgene diskusi u kulatého stolu, které předsedali významní čeští onkologové. Tématem bylo doposud velmi málo nadějné onemocnění – karcinom pankreatu. Diskusi u kulatého stolu předcházel blok přednášek Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj? Neformální debata u kulatého stolu však jako by si dala za cíl zlomit...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu