This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

Marta Šimůnková

Externí redaktorka/konzultantka Medical Tribune CZ

V rámci kongresu PragueONCO, který se konal koncem letošního ledna v pražském hotelu Clarion, iniciovala společnost Celgene diskusi u kulatého stolu, které předsedali významní čeští onkologové. Tématem bylo doposud velmi málo nadějné onemocnění – karcinom pankreatu. Diskusi u kulatého stolu předcházel blok přednášek Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj? Neformální debata u kulatého stolu však jako by si dala za cíl zlomit...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu