This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

Marta Šimůnková

Externí redaktorka/konzultantka Medical Tribune CZ

V rámci kongresu PragueONCO, který se konal koncem letošního ledna v pražském hotelu Clarion, iniciovala společnost Celgene diskusi u kulatého stolu, které předsedali významní čeští onkologové. Tématem bylo doposud velmi málo nadějné onemocnění – karcinom pankreatu. Diskusi u kulatého stolu předcházel blok přednášek Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj? Neformální debata u kulatého stolu však jako by si dala za cíl zlomit...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu