This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2014 Czech edition

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

Marta Šimůnková

Externí redaktorka/konzultantka Medical Tribune CZ

V rámci kongresu PragueONCO, který se konal koncem letošního ledna v pražském hotelu Clarion, iniciovala společnost Celgene diskusi u kulatého stolu, které předsedali významní čeští onkologové. Tématem bylo doposud velmi málo nadějné onemocnění – karcinom pankreatu. Diskusi u kulatého stolu předcházel blok přednášek Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj? Neformální debata u kulatého stolu však jako by si dala za cíl zlomit...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu