This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 1/2024 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo ročníku 2024 časopisu Paediatric News přináší výběr z témat, s nimiž se ve svých ordinacích setkáváte nejčastěji. Přehledový článek o dětském autismu nabízí sumář aktuálních poznatků o prevalenci a etiopatogenezi autismu, popis klinického obrazu a typologii podle sociálního chování. Podává základní údaje o screeningu a diagnostice se zaměřením na rané příznaky, o průběhu a prognóze a dále nabízí stručný přehled terapie dětského autismu. Dalším tématem je lymeská borrelióza, nejčastější vektorová infekce v Evropě a Severní Americe. V článku jsou přehledně popsány klinické projevy borreliózy ve všech stadiích se zaměřením na pediatrické pacienty. Následují podrobné informace o laboratorní diagnostice a různých variantách léčby a na závěr je připojena stručná zmínka o možnostech prevence. Stoupající prevalenci má atopická dermatitida, onemocnění s nepříznivým vlivem na kvalitu života. Článek shrnuje jeho etiopatogenezi a dále se zabývá vnějšími i vnitřními faktory, které mají vliv na jeho průběh. Nechybí ani přehled všech aktuálních možností léčby, od emoliencií až po biologickou léčbu. Poslední článek tohoto čísla se věnuje poruše polykání neboli dysfagii. Autorky popisují nejčastější příčiny dysfagie, rozdělení poruch podle etiologie a možnosti terapie, jejímž cílem je udržet či obnovit přirozený příjem potravy u pacienta bez rizika aspirace stravy do dýchacích cest.Obsah

Editorial
Petra Schmidová
 
Dětský autismus
Iva Dudová
 
Lymeská borrelióza
Lenka Krbková
 
Atopický ekzém
Blanka Pinková
 
Poruchy polykání u dětí
Jana Jančíková, Denisa Bezděková
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 5. ročník ¦ ISSN 2695-0847 (TISK), ISSN 2695-0855 (ON-LINE)
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Partneři projektu