This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2024 Czech edition

Dětský autismus

Iva Dudová

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Dětský autismus je neurovývojová porucha charakterizovaná narušením sociálních vztahů, komunikace a repetitivními, stereotypními vzorci chování, zájmů a aktivit. Příznaky autismu mohou být sledovány již během prvního roku života dítěte. Článek přináší aktuální poznatky o prevalenci a etiopatogenezi autismu, popis klinického obrazu a typologii podle sociálního chování. Podává základní údaje o screeningu a diagnostice se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu