This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2024 Czech edition

Editorial

Petra Schmidová

We Make Media, s. r. o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,   v posledních letech se v naší společnosti událo mnoho nového a lékaři byli či stále jsou vystaveni řadě nových výzev – ať už to byla covidová pandemie, výpadek ve výrobě a distribuci některých léků na trhu, narůstající rezistence na antibiotika, či enormní počet pacientů, který dnes průměrně připadá na jednu dětskou ordinaci. Práce pediatra je v současné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu