This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2024 Czech edition

Lymeská borrelióza

Lenka Krbková

Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno

Souhrn Lymeská borrelióza (LB) je nejčastější vektorovou infekcí v Evropě a Severní Americe. Etiologické agens je spirocheta Borrelia burgdorferi sensu lato, přenášená klíštětem Ixodes spp. Několik druhů borrelií způsobuje postižení kůže, nervového systému a muskuloskeletální manifestace. Typickou manifestací časného lokalizovaného stadia je kožní léze erythema migrans (EM). V časném diseminovaném stadiu se objevuje erythema migrans...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu