This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Nutrition News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Nutrition News Czech edition

Datum vydání: 08/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDF Objednat předplatné


Anotace

První číslo časopisu Nutrition News roku 2021 uvedl MUDr. Bohumil Bakalář, který si také společně s prof. MUDr. Marcelou Grünerovou-Lippertovou, Ph.D., připravil článek s názvem Dusíková smrt, syndrom slabé baterie a iluzorní pohyby. Další článek si pak MUDr. Bohumil Bakalář připravil společně s MUDr. Magdalenou Švecovou a MUDr. Robertem Zajíčkem, Ph.D. Autoři se v něm věnovali hypermetabolismu a hyperkatabolismu u popáleninového traumatu a možnosti léčebného ovlivnění. O strategii léčebné výživy u dospělých pacientů s termickým úrazem na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady psala Mgr. Markéta Zemanová, DiS., společně s MUDr. Robertem Zajíčkem, Ph.D. Další zajímavý článek, který naleznete v tomto čísle, si pro Vás připravil prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., jenž psal o vztahu iontů a acidobazické rovnováhy. Přečíst si můžete také review s názvem Hypomagnezurie a osmolalita u diabetické nefropatie od Ing. Adély Tomášové, RNDr. Mgr. Aleny Tiché, Ph.D., a MUDr. Radomíra Hyšplera, Ph.D. Časopis je zakončen zprávou o zapojení APNP do kampaně Malnutrition Awareness Week.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika / IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 3× ročně / 8. ročník / ISSN (print) 1805-8833, ISSN (on-line) 2694-7226

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21004. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a za obsah inzerce.Partneři projektu