This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 06/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Druhé číslo tohoto ročníku časopisu Neuroendocrine Tumors News přináší opět řadu kazuistik. MUDr. Zdeněk Linke pojednal o pacientce s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu a o pacientovi s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu, MUDr. Martin Šafanda, Ph.D., přinesl klinickou kazuistiku neuroendokrinního nádoru a MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., se věnoval neuroendokrinnímu tumoru ilea a jeho převážně chirurgické léčbě.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA,
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazykové redaktorky: Mgr. Simona Smithová, PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3 x ročně / 4. ročník / ISSN 2533-5227 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702
SOM-CZ-000081Partneři projektu