This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha

ve vlastní rodině jsem známá tím, že návody moc nečtu a domácí přístroje, navigaci a podobná zařízení zprovozňuji systémem pokus – omyl. A často i s úspěchem. Pokud jde o medicínu, uznávám, že tam musíme mít teoretický základ a návody, respektive guidelines, je nutné číst. Ale i tady platí, že mám opět raději kazuistiky z praxe. Technika, jak všichni víme, si často žije svým životem....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu