This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha

ve vlastní rodině jsem známá tím, že návody moc nečtu a domácí přístroje, navigaci a podobná zařízení zprovozňuji systémem pokus – omyl. A často i s úspěchem. Pokud jde o medicínu, uznávám, že tam musíme mít teoretický základ a návody, respektive guidelines, je nutné číst. Ale i tady platí, že mám opět raději kazuistiky z praxe. Technika, jak všichni víme, si často žije svým životem....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu