This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha

ve vlastní rodině jsem známá tím, že návody moc nečtu a domácí přístroje, navigaci a podobná zařízení zprovozňuji systémem pokus – omyl. A často i s úspěchem. Pokud jde o medicínu, uznávám, že tam musíme mít teoretický základ a návody, respektive guidelines, je nutné číst. Ale i tady platí, že mám opět raději kazuistiky z praxe. Technika, jak všichni víme, si často žije svým životem....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu