This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha

ve vlastní rodině jsem známá tím, že návody moc nečtu a domácí přístroje, navigaci a podobná zařízení zprovozňuji systémem pokus – omyl. A často i s úspěchem. Pokud jde o medicínu, uznávám, že tam musíme mít teoretický základ a návody, respektive guidelines, je nutné číst. Ale i tady platí, že mám opět raději kazuistiky z praxe. Technika, jak všichni víme, si často žije svým životem....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu