This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Milé kolegyně, milí kolegové,

Jaroslava Barkmanová

Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha

ve vlastní rodině jsem známá tím, že návody moc nečtu a domácí přístroje, navigaci a podobná zařízení zprovozňuji systémem pokus – omyl. A často i s úspěchem. Pokud jde o medicínu, uznávám, že tam musíme mít teoretický základ a návody, respektive guidelines, je nutné číst. Ale i tady platí, že mám opět raději kazuistiky z praxe. Technika, jak všichni víme, si často žije svým životem....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu