This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Neuroendokrinní tumor ilea – diagnóza po dvou letech a léčba převážně chirurgická

Pavel Vítek

Proton Therapy Center Czech s.r.o., Praha

Úvod Neuroendokrinní tumor (NET) ilea je relativně častá forma NET. Standardy pro léčbu jsou vytvořené (1). Přesto v průběhu onemocnění může, počínaje diagnostikou, vznikat řada neobvyklých situací a finálně, při generalizaci, je průběh provázen zásadní bezradností ve volbě terapie.   Kazuistika Onemocnění u ženy ve věku 56 let začalo v dubnu 2015 náhodným nálezem na sonografii jater a dutiny břišní. Nemocná měla čtyřletou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu