This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Neuroendokrinní tumor ilea – diagnóza po dvou letech a léčba převážně chirurgická

Pavel Vítek

Proton Therapy Center Czech s.r.o., Praha

Úvod Neuroendokrinní tumor (NET) ilea je relativně častá forma NET. Standardy pro léčbu jsou vytvořené (1). Přesto v průběhu onemocnění může, počínaje diagnostikou, vznikat řada neobvyklých situací a finálně, při generalizaci, je průběh provázen zásadní bezradností ve volbě terapie.   Kazuistika Onemocnění u ženy ve věku 56 let začalo v dubnu 2015 náhodným nálezem na sonografii jater a dutiny břišní. Nemocná měla čtyřletou...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu