This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Pacientka s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Prezentovaná kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1973. Tato pacientka měla zcela negativní onkologickou rodinnou anamnézu a v době onkologické diagnózy netrpěla žádnými komorbiditami či interními chorobami. Před diagnózou neuroendokrinního tumoru neužívala žádnou medikaci, do té doby neměla žádný operační výkon ani závažnější úraz. Pacientka je vdaná a prodělala 2 nekomplikované porody, její potomci netrpí žádnými závažnými chorobami....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu