This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Pacientka s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Prezentovaná kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1973. Tato pacientka měla zcela negativní onkologickou rodinnou anamnézu a v době onkologické diagnózy netrpěla žádnými komorbiditami či interními chorobami. Před diagnózou neuroendokrinního tumoru neužívala žádnou medikaci, do té doby neměla žádný operační výkon ani závažnější úraz. Pacientka je vdaná a prodělala 2 nekomplikované porody, její potomci netrpí žádnými závažnými chorobami....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu