This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Pacientka s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Prezentovaná kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1973. Tato pacientka měla zcela negativní onkologickou rodinnou anamnézu a v době onkologické diagnózy netrpěla žádnými komorbiditami či interními chorobami. Před diagnózou neuroendokrinního tumoru neužívala žádnou medikaci, do té doby neměla žádný operační výkon ani závažnější úraz. Pacientka je vdaná a prodělala 2 nekomplikované porody, její potomci netrpí žádnými závažnými chorobami....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu