This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Pacientka s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Prezentovaná kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1973. Tato pacientka měla zcela negativní onkologickou rodinnou anamnézu a v době onkologické diagnózy netrpěla žádnými komorbiditami či interními chorobami. Před diagnózou neuroendokrinního tumoru neužívala žádnou medikaci, do té doby neměla žádný operační výkon ani závažnější úraz. Pacientka je vdaná a prodělala 2 nekomplikované porody, její potomci netrpí žádnými závažnými chorobami....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu