This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2019 Czech edition

Pacientka s metastatickým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod Prezentovaná kazuistika se týká pacientky narozené v roce 1973. Tato pacientka měla zcela negativní onkologickou rodinnou anamnézu a v době onkologické diagnózy netrpěla žádnými komorbiditami či interními chorobami. Před diagnózou neuroendokrinního tumoru neužívala žádnou medikaci, do té doby neměla žádný operační výkon ani závažnější úraz. Pacientka je vdaná a prodělala 2 nekomplikované porody, její potomci netrpí žádnými závažnými chorobami....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu