This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News najdete přehledový článek o betablokátorech v léčbě kardiovaskulárních onemocnění od kolektivu autorů (prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., MUDr. Jan Novák a Mgr. Andrea Carbolová). Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., pro toto číslo shrnul dění na kongresech, které proběhly na jaře a v létě 2017 (24. evropský obezitologický kongres v Portu, 77. americký diabetologický kongres v San Diegu, 17. celostátní diabetologické sympozium v Průhonicích a 12. kongres Středoevropské asociace diabetu v Praze). Číslo uzavírají překlady abstraktů týkajících se terapie metforminem.Obsah

Vážení čtenáři,
Zdeněk Rušavý
 
Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
Miroslav Souček1, Ivan Řiháček1, Jan Novák1, Andrea Carbolová2
 
Zprávy z kongresů ( jaro – léto 2017)
Štěpán Svačina
 
abstrakty
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 8. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu