This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Zprávy z kongresů ( jaro – léto 2017)

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

24. evropský obezitologický kongres v Portu 17.–20. května 2017 Obezitologické kongresy přinášejí obvykle pestrou směs příspěvků o epidemiologii obezity, patofyziologii tukové tkáně, komplikacích obezity, dietologii, psychologii a terapii obezity. Protugalskému Portu nejlépe svědčí kongres středního rozsahu s návštěvností do 2000 osob. Díky tomu se vše může odehrát v atraktivních kongresových prostorách staré celnice umístěné u řeky přímo v historickém centru...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu