This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Zprávy z kongresů ( jaro – léto 2017)

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

24. evropský obezitologický kongres v Portu 17.–20. května 2017 Obezitologické kongresy přinášejí obvykle pestrou směs příspěvků o epidemiologii obezity, patofyziologii tukové tkáně, komplikacích obezity, dietologii, psychologii a terapii obezity. Protugalskému Portu nejlépe svědčí kongres středního rozsahu s návštěvností do 2000 osob. Díky tomu se vše může odehrát v atraktivních kongresových prostorách staré celnice umístěné u řeky přímo v historickém centru...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu