This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Miroslav Souček1, Ivan Řiháček1, Jan Novák1, Andrea Carbolová2

1 II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
2 Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně

Souhrn Betablokátory (BB) jsou jednou z nejúspěšnějších lékových skupin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Jejich zavedení do klinické praxe se uplatnilo v léčbě řady onemocnění, od arteriální hypertenze k sekundární prevenci po infarktu myokardu až k léčbě systolického srdečního selhání. V poslední době se objevuje řada informací, které v některých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Betablokátory patří do skupiny sympatolytik, blokují beta-adrenergní reakce. Jejich účinkem je kompetitivní antagonizmus...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu