This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Miroslav Souček1, Ivan Řiháček1, Jan Novák1, Andrea Carbolová2

1 II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
2 Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně

Souhrn Betablokátory (BB) jsou jednou z nejúspěšnějších lékových skupin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Jejich zavedení do klinické praxe se uplatnilo v léčbě řady onemocnění, od arteriální hypertenze k sekundární prevenci po infarktu myokardu až k léčbě systolického srdečního selhání. V poslední době se objevuje řada informací, které v některých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Betablokátory patří do skupiny sympatolytik, blokují beta-adrenergní reakce. Jejich účinkem je kompetitivní antagonizmus...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu