This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Miroslav Souček1, Ivan Řiháček1, Jan Novák1, Andrea Carbolová2

1 II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
2 Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně

Souhrn Betablokátory (BB) jsou jednou z nejúspěšnějších lékových skupin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Jejich zavedení do klinické praxe se uplatnilo v léčbě řady onemocnění, od arteriální hypertenze k sekundární prevenci po infarktu myokardu až k léčbě systolického srdečního selhání. V poslední době se objevuje řada informací, které v některých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Betablokátory patří do skupiny sympatolytik, blokují beta-adrenergní reakce. Jejich účinkem je kompetitivní antagonizmus...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu