This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

položme si otázku, co je to moderní diabetologie? Diabetologie zažila řadu neuvěřitelných změn, téměř zázračnou změnou prošla díky objevení inzulinu. Než se to stalo, doba života osob s diabetem 1. typu byla 1–2 roky. Nyní se pa­cienti motivovaní k léčbě blíží délkou svého života populaci bez diabetu. V současnosti se díky moderním technologiím a moderním inzulinovým analogům daří...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu