This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

položme si otázku, co je to moderní diabetologie? Diabetologie zažila řadu neuvěřitelných změn, téměř zázračnou změnou prošla díky objevení inzulinu. Než se to stalo, doba života osob s diabetem 1. typu byla 1–2 roky. Nyní se pa­cienti motivovaní k léčbě blíží délkou svého života populaci bez diabetu. V současnosti se díky moderním technologiím a moderním inzulinovým analogům daří...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu