This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2017 Czech edition

Vážení čtenáři,

Zdeněk Rušavý

1. interní klinika FN Plzeň

položme si otázku, co je to moderní diabetologie? Diabetologie zažila řadu neuvěřitelných změn, téměř zázračnou změnou prošla díky objevení inzulinu. Než se to stalo, doba života osob s diabetem 1. typu byla 1–2 roky. Nyní se pa­cienti motivovaní k léčbě blíží délkou svého života populaci bez diabetu. V současnosti se díky moderním technologiím a moderním inzulinovým analogům daří...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu