This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 01/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News napsal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., původní sdělení o novinkách v diabetické dietě a MUDr. Klára Picková shrnula dění na EASD v Mnichově. Číslo uzavírají překlady abstraktů o využití metforminu.Obsah

Úvodník
Jaroslav Rybka
 
Novinky v diabetické dietě
Štěpán Svačina
 
EASD 2016 v Mnichově
Klára Picková
 
ABSTRAKTY
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 8. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu