This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

EASD 2016 v Mnichově

Klára Picková

Diabetologické centrum FN a LF UK Plzeň, I. interní klinika

Padesátý druhý kongres EASD se konal v německém Mnichově týden před zahájením slavného festivalu Oktoberfest. Účastnilo se jej 16 000 odborníků a další tisíce jej sledovaly v přímém přenosu pomocí on-line platformy easdvirtualmeeting.org. Hlavními tématy byli agonisté GLP-1 receptoru, význam individualizované léčby diabetu – časné kombinační terapie u nově diagnostikovaných pacientů, bezpečná léčba a volnější glykemické cíle u křehkých seniorů s diabetem 2....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu