This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

EASD 2016 v Mnichově

Klára Picková

Diabetologické centrum FN a LF UK Plzeň, I. interní klinika

Padesátý druhý kongres EASD se konal v německém Mnichově týden před zahájením slavného festivalu Oktoberfest. Účastnilo se jej 16 000 odborníků a další tisíce jej sledovaly v přímém přenosu pomocí on-line platformy easdvirtualmeeting.org. Hlavními tématy byli agonisté GLP-1 receptoru, význam individualizované léčby diabetu – časné kombinační terapie u nově diagnostikovaných pacientů, bezpečná léčba a volnější glykemické cíle u křehkých seniorů s diabetem 2....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu