This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Novinky v diabetické dietě

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Léčba diabetu dietou má dlouhou historii. Velmi pěkně je shrnuta například v publikaci autorského kolektivu bývalého předsedy EASD profesora Bergera, obrázek č. 1. Postupně začal být poznáván význam kalorické restrikce, resp. individuální tolerance živin. Takové testy prováděl např. skotský lékař Rolla na počátku 19. století. Hezkým dokumentem vývoje léčby diabetu u nás jsou tzv. Lékařské kalendáře, obrázek č....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu