This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Novinky v diabetické dietě

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Léčba diabetu dietou má dlouhou historii. Velmi pěkně je shrnuta například v publikaci autorského kolektivu bývalého předsedy EASD profesora Bergera, obrázek č. 1. Postupně začal být poznáván význam kalorické restrikce, resp. individuální tolerance živin. Takové testy prováděl např. skotský lékař Rolla na počátku 19. století. Hezkým dokumentem vývoje léčby diabetu u nás jsou tzv. Lékařské kalendáře, obrázek č....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu