This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Novinky v diabetické dietě

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Léčba diabetu dietou má dlouhou historii. Velmi pěkně je shrnuta například v publikaci autorského kolektivu bývalého předsedy EASD profesora Bergera, obrázek č. 1. Postupně začal být poznáván význam kalorické restrikce, resp. individuální tolerance živin. Takové testy prováděl např. skotský lékař Rolla na počátku 19. století. Hezkým dokumentem vývoje léčby diabetu u nás jsou tzv. Lékařské kalendáře, obrázek č....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu