This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Úvodník

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

Dietní léčbou diabetu, přestože je to jedna ze základních součástí léčby, se zabývá poměrně málo publikací, a proto považuji za dobrý čin zveřejnění práce profesora MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., Novinky v diabetické dietě. Přestože jsme v diabetologii na tom lépe, pokud se jedná o dietní léčebná opatření, tak i pro diabetologii platí, že zvyšující se požadavky na výzkum si postupně vyžadují vědecká ověření správnosti...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu