This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Úvodník

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

Dietní léčbou diabetu, přestože je to jedna ze základních součástí léčby, se zabývá poměrně málo publikací, a proto považuji za dobrý čin zveřejnění práce profesora MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., Novinky v diabetické dietě. Přestože jsme v diabetologii na tom lépe, pokud se jedná o dietní léčebná opatření, tak i pro diabetologii platí, že zvyšující se požadavky na výzkum si postupně vyžadují vědecká ověření správnosti...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu