This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Úvodník

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

Dietní léčbou diabetu, přestože je to jedna ze základních součástí léčby, se zabývá poměrně málo publikací, a proto považuji za dobrý čin zveřejnění práce profesora MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., Novinky v diabetické dietě. Přestože jsme v diabetologii na tom lépe, pokud se jedná o dietní léčebná opatření, tak i pro diabetologii platí, že zvyšující se požadavky na výzkum si postupně vyžadují vědecká ověření správnosti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu