This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2017 Czech edition

Úvodník

Jaroslav Rybka

Interní klinika, Diabetologické centrum Baťovy nemocnice Zlín

Dietní léčbou diabetu, přestože je to jedna ze základních součástí léčby, se zabývá poměrně málo publikací, a proto považuji za dobrý čin zveřejnění práce profesora MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., Novinky v diabetické dietě. Přestože jsme v diabetologii na tom lépe, pokud se jedná o dietní léčebná opatření, tak i pro diabetologii platí, že zvyšující se požadavky na výzkum si postupně vyžadují vědecká ověření správnosti...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu