This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Colorectal News Czech edition

Datum vydání: 04/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo české edice časopisu Colorectal News shrnul Marián Liberko novinky, které se probíraly na ASCO GI 2016 a doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MUDr. Lenka Lisnerová, MUDr. Martin Šafanda a MUDr. Václav Liška, Ph.D., sepsali přehledový článek o roli cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu.Obsah

Quo vadis prediktivní patologie u kolorektálního karcinomu?
Aleš Ryška
 
Novinky z ASCO GI 2016
Marián Liberko
 
Role cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu
Luboš Holubec1,2, Lenka Lisnerová2, Martin Šafanda2, Václav Liška1
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Eugen Kubala,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ 5. ročník / ISSN 1805-5400 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20864Partneři projektu