This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Quo vadis prediktivní patologie u kolorektálního karcinomu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

S pokroky v cílené terapii metastatického kolorektálního karcinomu získalo vyšetřování prediktivních markerů, které dokáží pomáhat selektovat nemocné pro různé typy léčby, pevnou pozici v současné komplexní diagnostice. Náš pohled na cílenou léčbu je samozřejmostí takových vyšetření ovlivněn do té míry, že u jakékoli nově nastupující léčby, v jejíž indikaci není prediktivní marker pevně etablován, je tato absence vnímána do značné míry jako handicap....

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu