This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Quo vadis prediktivní patologie u kolorektálního karcinomu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

S pokroky v cílené terapii metastatického kolorektálního karcinomu získalo vyšetřování prediktivních markerů, které dokáží pomáhat selektovat nemocné pro různé typy léčby, pevnou pozici v současné komplexní diagnostice. Náš pohled na cílenou léčbu je samozřejmostí takových vyšetření ovlivněn do té míry, že u jakékoli nově nastupující léčby, v jejíž indikaci není prediktivní marker pevně etablován, je tato absence vnímána do značné míry jako handicap....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu