This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Quo vadis prediktivní patologie u kolorektálního karcinomu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

S pokroky v cílené terapii metastatického kolorektálního karcinomu získalo vyšetřování prediktivních markerů, které dokáží pomáhat selektovat nemocné pro různé typy léčby, pevnou pozici v současné komplexní diagnostice. Náš pohled na cílenou léčbu je samozřejmostí takových vyšetření ovlivněn do té míry, že u jakékoli nově nastupující léčby, v jejíž indikaci není prediktivní marker pevně etablován, je tato absence vnímána do značné míry jako handicap....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu