This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Quo vadis prediktivní patologie u kolorektálního karcinomu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

S pokroky v cílené terapii metastatického kolorektálního karcinomu získalo vyšetřování prediktivních markerů, které dokáží pomáhat selektovat nemocné pro různé typy léčby, pevnou pozici v současné komplexní diagnostice. Náš pohled na cílenou léčbu je samozřejmostí takových vyšetření ovlivněn do té míry, že u jakékoli nově nastupující léčby, v jejíž indikaci není prediktivní marker pevně etablován, je tato absence vnímána do značné míry jako handicap....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu