This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Role cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu

Luboš Holubec1,2, Lenka Lisnerová2, Martin Šafanda2, Václav Liška1

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
2 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úvod V posledních deseti letech došlo ve výzkumu nádorové transformace k některým zásadním poznatkům, které mění dosavadní pohled na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.(1) Ustupuje se od redukcionistické teorie, kdy se na nádor pohlíželo jako na seskupení homogenních nádorových buněk, které se na autokrinní i parakrinní úrovni vzájemně ovlivňují a určují tím biologickou aktivitu nádoru. Stále více odborných prací základního i aplikovaného výzkumu naopak poukazuje na teorii nádorového...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu