This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Role cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu

Luboš Holubec1,2, Lenka Lisnerová2, Martin Šafanda2, Václav Liška1

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
2 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úvod V posledních deseti letech došlo ve výzkumu nádorové transformace k některým zásadním poznatkům, které mění dosavadní pohled na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.(1) Ustupuje se od redukcionistické teorie, kdy se na nádor pohlíželo jako na seskupení homogenních nádorových buněk, které se na autokrinní i parakrinní úrovni vzájemně ovlivňují a určují tím biologickou aktivitu nádoru. Stále více odborných prací základního i aplikovaného výzkumu naopak poukazuje na teorii nádorového...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu