This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Role cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu

Luboš Holubec1,2, Lenka Lisnerová2, Martin Šafanda2, Václav Liška1

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
2 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úvod V posledních deseti letech došlo ve výzkumu nádorové transformace k některým zásadním poznatkům, které mění dosavadní pohled na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.(1) Ustupuje se od redukcionistické teorie, kdy se na nádor pohlíželo jako na seskupení homogenních nádorových buněk, které se na autokrinní i parakrinní úrovni vzájemně ovlivňují a určují tím biologickou aktivitu nádoru. Stále více odborných prací základního i aplikovaného výzkumu naopak poukazuje na teorii nádorového...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu