This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Role cetuximabu v indukci imunitní léčebné odpovědi u kolorektálního karcinomu

Luboš Holubec1,2, Lenka Lisnerová2, Martin Šafanda2, Václav Liška1

1 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
2 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Úvod V posledních deseti letech došlo ve výzkumu nádorové transformace k některým zásadním poznatkům, které mění dosavadní pohled na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.(1) Ustupuje se od redukcionistické teorie, kdy se na nádor pohlíželo jako na seskupení homogenních nádorových buněk, které se na autokrinní i parakrinní úrovni vzájemně ovlivňují a určují tím biologickou aktivitu nádoru. Stále více odborných prací základního i aplikovaného výzkumu naopak poukazuje na teorii nádorového...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu