This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Novinky z ASCO GI 2016

Marián Liberko

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Díky screeningovému programu stoupá mírně záchyt časných stadií, nicméně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu generalizovaného onemocnění. Léčba kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup. V současné době je k dispozici celá řada režimů s cílem individualizovat léčbu CRC pro konkrétního pacienta a zajistit co nejlepší účinnost s co nejmenší toxicitou při zachování dobré...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu