This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Novinky z ASCO GI 2016

Marián Liberko

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Díky screeningovému programu stoupá mírně záchyt časných stadií, nicméně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu generalizovaného onemocnění. Léčba kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup. V současné době je k dispozici celá řada režimů s cílem individualizovat léčbu CRC pro konkrétního pacienta a zajistit co nejlepší účinnost s co nejmenší toxicitou při zachování dobré...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu