This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Novinky z ASCO GI 2016

Marián Liberko

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Díky screeningovému programu stoupá mírně záchyt časných stadií, nicméně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu generalizovaného onemocnění. Léčba kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup. V současné době je k dispozici celá řada režimů s cílem individualizovat léčbu CRC pro konkrétního pacienta a zajistit co nejlepší účinnost s co nejmenší toxicitou při zachování dobré...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu