This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2016 Czech edition

Novinky z ASCO GI 2016

Marián Liberko

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Díky screeningovému programu stoupá mírně záchyt časných stadií, nicméně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu generalizovaného onemocnění. Léčba kolorektálního karcinomu vyžaduje multidisciplinární přístup. V současné době je k dispozici celá řada režimů s cílem individualizovat léčbu CRC pro konkrétního pacienta a zajistit co nejlepší účinnost s co nejmenší toxicitou při zachování dobré...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu