This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Testování germinálních mutací BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu pro léčebné účely – z pohledu genetika

Lenka Foretová

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Genetické poradenství je součástí vyšetření pacientek s nádorem prsu a ovarií již více jak 25 let. Jeho základním účelem je odhalit možnou dědičnou příčinu onemocnění a umožnit rodinným příslušníkům testování rodinné mutace [1, 2]. Hlavním důvodem je možnost včasné specializované primární i sekundární prevence, zabránění onemocnění, nebo včasný záchyt nemoci. Indikační kritéria se postupně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu