This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Testování germinálních mutací BRCA1/2 u pacientek s karcinomem prsu pro léčebné účely – z pohledu genetika

Lenka Foretová

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Genetické poradenství je součástí vyšetření pacientek s nádorem prsu a ovarií již více jak 25 let. Jeho základním účelem je odhalit možnou dědičnou příčinu onemocnění a umožnit rodinným příslušníkům testování rodinné mutace [1, 2]. Hlavním důvodem je možnost včasné specializované primární i sekundární prevence, zabránění onemocnění, nebo včasný záchyt nemoci. Indikační kritéria se postupně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu