This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Súčasné možnosti adjuvantnej liečby malígneho melanómu

Silvia Jurišová

II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Abstrakt Pokroky v liečbe malígneho melanómu za posledné desaťročie výrazne zlepšili prežívanie pacientov s touto diagnózou. V súčasnosti účinnosť v adjuvantnom podávaní preukázali tri inhibítory kontrolných bodov – ipilimumab [1], pembrolizumab [2], nivolumab [3] – a kombinovaná cielená liečba dabrafenib + trametinib pre pacientov s dokázanou mutáciou génu BRAF [4]. Jednotlivé preparáty majú svoje výhody aj nevýhody. Ipilimumab svoje miesto v adjuvancii nenašiel...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu