This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

SPRÁVA Z KONGRESU ELCC

Radka Cahajlová

Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU a UN Bratislava

Úvod V dňoch 5. až 8. mája 2017 sa uskutočnil v Ženeve 7. ročník Európskej konferencie o rakovine pľúc (ELCC). Hlavnými bodmi programu bol nový IASLC staging, ESMO odporúčania pre torakálne malignity, imunoterapia, malobunkový karcinóm, mezotelióm, molekulárno-geneticky definované ochorenie a manažment metastáz v CNS. Konferenciu oficiálne otvorili profesori Martin Reck a Andrew Nicholson. Nasledovalo odovzdanie Ceny prof. Heine H. Hansena za prínos vo...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24 | 04 | 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.
Partneři projektu