This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

SPRÁVA Z KONGRESU ELCC

Radka Cahajlová

Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU a UN Bratislava

Úvod V dňoch 5. až 8. mája 2017 sa uskutočnil v Ženeve 7. ročník Európskej konferencie o rakovine pľúc (ELCC). Hlavnými bodmi programu bol nový IASLC staging, ESMO odporúčania pre torakálne malignity, imunoterapia, malobunkový karcinóm, mezotelióm, molekulárno-geneticky definované ochorenie a manažment metastáz v CNS. Konferenciu oficiálne otvorili profesori Martin Reck a Andrew Nicholson. Nasledovalo odovzdanie Ceny prof. Heine H. Hansena za prínos vo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu