This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

Revolúcia pokračuje

Peter Beržinec

Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Zmena, ku ktorej dochádza v liečbe nádorových ochorení vďaka príchodu nových imunoterapeutík, sa niekedy označuje za revolúciu v klinickej onkológii. ASCO (American Society of Clinical Oncology, Americká spoločnosť klinickej onkológie) urobila doteraz bezprecedentný krok a zaradila imunoterapiu nádorových ochorení (zvlášť ide o výsledky, ktoré docielili lieky zamerané na kontrolné body imunity – monoklonové protilátky proti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.




Partneři projektu