This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

Revolúcia pokračuje

Peter Beržinec

Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Zmena, ku ktorej dochádza v liečbe nádorových ochorení vďaka príchodu nových imunoterapeutík, sa niekedy označuje za revolúciu v klinickej onkológii. ASCO (American Society of Clinical Oncology, Americká spoločnosť klinickej onkológie) urobila doteraz bezprecedentný krok a zaradila imunoterapiu nádorových ochorení (zvlášť ide o výsledky, ktoré docielili lieky zamerané na kontrolné body imunity – monoklonové protilátky proti...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodný príspevok aprílového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou zoznamuje s autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek ako jednou z možností liečby agresívnej formy roztrúsenej sklerózy.

PragueONCO News 1/2023

24 | 04 | 2023

Ohliadnutím sa za týmto ročníkom kolokvia sú PragueONCO News, ktoré práve vyšli.
Partneři projektu