This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Prostate Cancer News 1/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Prostate Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 01/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 36

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodný prehľadový článok tohto čísla zoznamuje s výsledkami nových štúdií pri použití enzalutamidu v liečbe pacientov s metastatickým kastračne senzitívnym karcinómom prostaty. Ďalšie review doc. MUDr. Ivana Minčíka z Kliniky urológie FNsP J. A. Reimana v Prešove je venované problematike terapie metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Nasledujúca štúdia MUDr. Michaely Matouškovej z Urocentrum Praha s.r.o. sa zaoberá odporučením štúdie CARD v otázke sekvenčnej liečby mCRPC, rovnako ako aj kazuistika nachádzajúca sa v tomto príspevku. Posledný z prehľadových článkov pripravil kolektív autorov a prináša informácie o kabazitaxele, ktorý predlžuje OS u pacientov s mCRPC po terapii docetaxelom.
Tiráž

Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členovia redakčnej rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz, Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazykové redaktorky: Mgr. Simona Smithová, PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2644-6545

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu